Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 förändr. apr 20-
mar 21 (R12)
apr 19-
mar 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 33,0 34,5 -4,4% 126,8 145,0 -12,5%
Asien 20,3 29,4 -30,9% 95,0 144,1 -34,1%
Östeuropa 13,4 18,1 -26,2% 50,4 74,0 -31,9%
Latinamerika 13,2 12,5 6,0% 33,6 43,9 -23,5%
Västeuropa 7,5 9,5 -21,3% 34,1 37,0 -7,7%
Afrika / Mellanöstern 13,2 14,3 -7,9% 42,8 54,6 -21,7%
Summa 100,6 118,4 -15,0% 382,7 498,7 -23,2%
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 34,5 36,4 -5,1% 118,8 169,1 -29,8%
Förbrukningsvaror egna instrument 41,7 54,5 -23,5% 166,9 216,3 -22,8%
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 13,9 16,6 -16,5% 59,7 67,3 -11,3%
Övrigt 10,5 10,9 -3,4% 37,3 45,9 -18,7%
Summa 100,6 118,4 -15,0% 382,7 498,7 -23,2%