Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 förändr. apr 21-
mar 22 (R12)
apr 20-
mar 21 (R12)
förändr. (R12)
USA 44,4 33,0 35 % 164,0 126,8 29 %
Asien 43,4 20,3 114 % 144,4 95,0 52 %
Östeuropa 16,7 13,4 25 % 64,4 50,4 28 %
Latinamerika 10,3 13,2 −23 % 34,7 33,6 3 %
Västeuropa 8,2 7,5 10 % 33,0 34,1 −3 %
Afrika / Mellanöstern 9,5 13,2 −28 % 54,8 42,8 28 %
Summa 132,5 100,6 32 % 495,2 382,7 29 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 41,4 34,5 20 % 155,6 118,8 31 %
Förbrukningsvaror egna instrument 53,9 41,7 29 % 205,6 166,9 23 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 27,6 13,9 99 % 98,4 59,7 65 %
Övrigt 9,6 10,5 −8 % 35,7 37,3 −4 %
Summa 132,5 100,6 32 % 495,2 382,7 29 %