Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q1 2022

Jesper

Stark försäljningstillväxt och förbättrat rörelseresultat

Boule inledde året med stark försäljningstillväxt. Vi redovisade den högsta omsättningen under ett första kvartal strax under rekord-omsättningen i Q4 2021. OEM-affären med förbrukningsvaror till andra tillverkare fortsätter att utvecklas positivt och nådde en ny högsta nivå. Trots att vissa marknader, framförallt i Sydostasien, fortsätter att vara påverkade av pandemin fördubblades omsättningen i Asien jämfört med föregående år.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
132.5
BRUTTOMARGINAL
42.9
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
10.3
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
-1.3

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

100
+

Länder

9
MILJARDER SEK

Human- och veterinärmarknad

140
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.