Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 förändr. jan-dec 2021 jan-dec 2020 förändr.
USA 43,6 28,9 51 % 152,6 128,3 19 %
Asien 39,6 28,5 39 % 121,3 104,0 17 %
Östeuropa 18,9 10,6 78 % 61,1 55,6 10 %
Latinamerika 8,3 5,0 68 % 37,7 32,8 15 %
Västeuropa 10,8 10,6 3 % 32,2 36,0 −10 %
Afrika / Mellanöstern 19,0 9,1 108 % 58,4 43,8 33 %
Summa 140,3 92,7 51 % 463,3 400,5 16 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 44,8 31,0 45 % 148,7 120,7 23 %
Förbrukningsvaror egna instrument 59,6 40,5 47 % 193,5 179,7 8 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 26,1 12,9 102 % 84,7 62,5 35 %
Övrigt 9,7 8,2 18 % 36,5 37,6 −3 %
Summa 140,3 92,7 51 % 463,3 400,5 16 %