Presentation av bokslutskommuniké
VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén via Teams. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen hålls på engelska.

Tid: kl. 09.00 den 3 februari 2022

Vänligen följ denna länk för att delta!

Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:24:21 av Alexander Paziraei