Boule Diagnostics

Bokslutskommuniké
Q4 2021

Rekordförsäljning i kvartalet och bra vinsttillväxt

Omsättningen för fjärde kvartalet 2021 var 140 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 51 procent mot samma period föregående år. Det är också 9 MSEK bättre än det tidigare rekordkvartalet Q3 2019. Trots att alla marknader fortfarande påverkas av pandemin ser Boule en positiv utveckling av både försäljning och orderingång. Försäljningen av förbrukningsvaror ökade med 47 procent mot föregående år, med 23 procent jämfört med Q3 2021 och ligger nu över nivån innan pandemin. Även när det gäller antalet levererade instrument och OEM-försäljningen var det ett rekordkvartal. Intäkterna ökade med 45 procent respektive 110 procent mot samma period föregående år. Tillväxten beror på en återhämtning efter pandemin, en fortsatt tillväxt av vår OEM-affär samt att våra marknadssatsningar i Mellanöstern och Afrika börjar ge resultat.

 

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK

140

BRUTTOMARGINAL

41.2 %

RÖRELSERESULTAT, MSEK

13.8

OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK

11.8

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

100 +

Länder

9 Miljarder SEK

Human- och veterinärmarknad

140 miljoner

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.