Torben Nielsen  
VD och koncernchef
+46 (0)70 558 51 05
torben.nielsen@boule.com

Holger Lembrér                
CFO
+46 (0)72 230 77 10
holger.lembrer@boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e maj 2024 kl. 07:30 CET.

Senast uppdaterad: 2024-04-29 14:55:58 av Johan Engman