Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK apr-jun 2023 apr-jun 2022 förändr. jan - jun 2023 jan - jun 2022 förändr. jul 22 - jun 23 jul 21 - jun 22 förändr.
USA 50,1 46,0 9 % 98,7 90,3 9 % 198,4 171,9 15 %
Asien 40,5 31,7 28 % 85,4 75,0 14 % 160,7 144,8 11 %
Östeuropa 9,5 13,7 −31 % 18,3 30,4 −40 % 50,3 63,7 −21 %
Latinamerika 12,8 17,6 −27 % 26,6 27,9 −5 % 43,7 44,5 −2 %
Västeuropa 11,9 9,5 26 % 21,1 17,7 19 % 43,2 35,0 23 %
Afrika / Mellanöstern 15,7 22,4 −30 % 33,5 32,0 5 % 62,1 65,4 −5 %
Summa 140,5 140,8 −0 % 283,6 273,3 4 % 558,4 525,4 6 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 46,6 46,2 1 % 87,9 87,6 0 % 158,8 166,0 −4 %
Förbrukningsvaror egna instrument 53,7 56,3 −5 % 115,4 110,2 5 % 238,2 218,3 9 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 30,0 27,3 10 % 59,5 54,9 8 % 117,1 101,8 15 %
Övrigt 10,2 11,0 −8 % 20,9 20,7 1 % 44,3 39,3 13 %
Summa 140,5 140,8 −0 % 283,6 273,3 4 % 558,4 525,4 6 %