Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q2 2023

DSC5200A (1)

Breddat produkterbjudande och ökad bruttomarginal

En viktig milstolpe under kvartalet var lanseringen av vår nya veterinärprodukt, H50V. Lanseringen gör att vi kommer att öka försäljningen till veterinärsegmentet. Försäljningen av OEM förbrukningsvaror fortsätter också att öka. Vi vann även en strategiskt viktig order från en välrenommerad sjukhuskedja i USA som kommer att uppgradera hela sin installerade bas. Det är det bästa betyg vi kan få både när det gäller kvalitet på våra lösningar och ett tecken på det höga förtroendet vi har hos våra kunder.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
140.5
BRUTTOMARGINAL
42.7
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
8.7
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
3.4

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 8 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

200
+

distributörer i 100 länder

8
MILJARDER SEK

Adresserbar marknad Human

150
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.