Noter till resultat- och balansräkning

Not 5 Valutakurser


Ladda ned Excel

     
Genomsnittliga väsentliga valutakurser Jan-jun 2023 Jan-jun 2022 Jan-dec 2022
EUR 11,32 10,15 10,63
USD 10,47 9,59 10,12
RUB 0,14 0,11 0,15
       
Balansdagens väsentliga valutakurser 30 Jun 2023 30 Jun 2022 31 Dec 2022
EUR 11,79 10,68 11,13
USD 10,85 10,22 10,44
RUB 0,12 0,10 0,15
       
       
       
       
       
   

Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.