Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q3 2023

DSC5200A (1)

Tillväxt i en utmanande marknad och stärkt operativt kassaflöde

Vi levererar en god tillväxt på de flesta marknaderna. Störst tillväxt har vi i Latinamerika där vi vann en väsentlig strategisk order. Denna order togs till ett lägre pris vilket pressar bruttomarginalen men vi säkrar å andra sidan
återkommande försäljning av förbrukningsvaror under många år framöver. I Västeuropa växer vi tack vare försäljningsstart av vårt nya veterinärinstrument. I Asien är försäljningen oförändrad men potentialen stor, framför allt i Indien. Vi fortsätter att minska i Östeuropa som en följd av Rysslands krig i Ukraina. OEM försäljningen av förbrukningsvaror ökade med 21 procent i kvartalet och har vuxit med 12 procent de första 9 månaderna.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
139.6
BRUTTOMARGINAL
41.4
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
7.9
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
27.8

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 8 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

200
+

distributörer i 100 länder

8
MILJARDER SEK

Adresserbar marknad Human

150
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.