Delårsrapport april–juni 2021

Kraftigt förbättrad instrumentförsäljning

Kvartalet april-juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 110,7 MSEK (90,6), motsvarande en ökning med 22,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 33,9 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 974 (564) vilket är en ökning med 73 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 MSEK (17,6).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 2,3 MSEK (-3,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,1 procent (-3,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-43,0).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (-2,21).

  

Nyckeltal apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jul 20-jun 21 (R12) jul 19-jun 20 (R12)
Försäljningsutveckling, % 22,1 -24,3 1,1 -12,3 -14,2 3,1
Nettoomsättning, MSEK 110,7 90,6 211,3 209,0 402,7 469,5
Bruttomarginal, % 41,7 40,8 43,0 44,1 43,7 45,2
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 2,3 -3,0 9,2 12,3 -9,0 59,7
Rörelsemarginal, (EBIT) % 2,1 -3,3 4,3 5,9 -2,2 12,7
Resultat efter skatt, MSEK -1,4 -43,0 -1,1 -35,6 -13,5 -8,1
Nettoskuld, MSEK 12,8 11,5 12,8 11,5 12,8 11,5
Avkastning på eget kapital, % -0,5 -13,2 -0,4 -10,9 -4,8 -2,7
Nettoskuld/ EBIT (R12) -1,4 0,2 -1,4 0,2 -1,4 0,2
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,07 -2,21 -0,06 -1,83 -0,70 -0,42

  

Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt EBIT (R12)
Senast uppdaterad: 2022-03-07 14:38:14 av alexander@paziraei.com