Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q2 2021

Kraftigt förbättrad försäljning

Äntligen börjar vi se tydliga tecken på återhämtning i marknaden. Minskad smittspridning och ökande vaccinationsgrader har minskat restriktionerna på flera marknader och samhällen börjar öppna upp. Av våra marknader är det USA som kommit längst vilket gett en stabil försäljning på en normal nivå. Ökad instrumentförsäljning i enstaka länder i Asien tillsammans med en bra utveckling av OEM affären ger en försäljningsökning på 22 procent, motsvarande en ökning på 34 procent valutajusterat.

Den starka instrumentförsäljningen i Asien bekräftar vår marknadsposition samtidigt som det sänder en mycket positiv signal om att marknaden förväntar sig en återgång till mer normala patient- och provtagningsflöden. Efterfrågan på instrument har under kvartalet överträffat vår leveranskapacitet, som varit nedsatt på grund av störningar i vår leveranskedja, vilket gjort att vi tvingats senarelägga vissa kundleveranser.

 

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK

111

BRUTTOMARGINAL

41,7 %

RÖRELSERESULTAT, MSEK

2.3

OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK

8.2

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

100 +

Länder

9 Miljarder SEK

Human- och veterinärmarknad

130 miljoner

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.