Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 förändr. jan-jun 2022 jan-jun 2021 förändr. jul 21-
jun 22 (R12)
jul 20-
jun 21 (R12)
förändr. (R12)      
USA 46,0 38,1 21 % 90,3 71,0 27 % 171,9 132,3 30 %      
Asien 31,7 31,2 1 % 75,0 51,5 46 % 144,8 105,9 37 %      
Östeuropa 13,7 14,5 −5 % 30,4 27,9 9 % 63,7 51,1 25 %      
Latinamerika 17,6 7,7 127 % 27,9 21,0 33 % 44,5 33,7 32 %      
Västeuropa 9,5 7,4 28 % 17,7 14,9 19 % 35,0 35,1 −0 %      
Afrika / Mellanöstern 22,4 11,7 91 % 32,0 25,0 28 % 65,4 44,6 47 %      
Summa 140,8 110,7 27 % 273,3 211,3 29 % 525,4 402,7 30 %      
                         
Nettoomsättning per produkt, MSEK                        
Instrument 46,2 35,8 29 % 87,6 70,3 25 % 166,0 130,9 27 %      
Förbrukningsvaror egna instrument 56,3 43,6 29 % 110,2 85,3 29 % 218,3 169,3 29 %      
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 27,3 23,9 14 % 54,9 37,8 45 % 101,8 66,7 52 %      
Övrigt 11,0 7,4 49 % 20,7 17,9 15 % 39,3 35,8 10 %      
Summa 140,8 110,7 27 % 273,3 211,3 29 % 525,4 402,7 30 %