Presentation av delårsrapport
VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten via Teams. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen hålls på engelska.

Tid: kl. 10.00 den 18 juli 2022

Vänligen följ denna länk för att delta!

Senast uppdaterad: 2022-07-18 07:22:42 av Kenni Christoffersen