Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q2 2022

Jesper

Rekordomsättning trots produktionsstörningar

Vi levererade vår högsta omsättning för ett kvartal hittills, trots störningar i produktion. Detta tack vare ett fantastiskt samarbete med distributörer globalt och valutamedvind. Omsättningen ökade med hela 27 procent och uppgick till 141 MSEK. Organiskt, rensat för valutaförändringar, blev tillväxten 14 procent mot föregående år.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
140.8
BRUTTOMARGINAL
37.8
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
5
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
-8.7

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

100
+

Länder

9
MILJARDER SEK

Human- och veterinärmarknad

140
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.