Presentation av bokslutskommuniké
VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar bokslutskommunikén via Teams. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen hålls på engelska.

Tid: kl 10:00 den 2 februari 2023

Vänligen följ denna länk för att delta!

Senast uppdaterad: 2023-02-01 17:09:48 av Johan Wedin