Boule Diagnostics

Bokslutskommuniké
Q4 2022

DSC5200A (1)

Stärkt finansiell position och god tillväxt för OEM affären

Jag är nöjd med att vi under fjärde kvartalet levererat milstolpar både avseende utveckling av den nya produktplattformen och vårt kvalitetsarbete.

Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 149 MSEK. Organiskt minskade omsättningen med 8 procent. Försäljningen av förbrukningsvaror fortsätter i positiv riktning. Användningen av instrument är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi hade en lägre försäljning av 3-parts instrument, vilket delvis förklaras av ett skifte från 3-parts till 5-parts instrument. Jag bedömer dock att 3-parts instrument kommer att fortsätta användas i den decentraliserade marknaden och vara den största delen av den installerade basen i många år framåt.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
149.2
BRUTTOMARGINAL
44.7
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
10
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
13.3

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

100
+

Länder

9
MILJARDER SEK

Human- och veterinärmarknad

140
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.