Jesper Söderqvist  
VD och koncernchef
+46 (0)70-689 05 90
jesper.soderqvist@boule.com

Christina Rubenhag               
CFO
+46 (0)70-546 72 22
christina.rubenhag@boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj kl. 15:00 CET.

Senast uppdaterad: 2022-03-11 14:49:15 av Alexander Paziraei