Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q1 2021

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.

Stegvis återhämtning med ökande instrumentförsäljning

Försäljningsutvecklingen visar på att optimismen ökar i takt med att vaccinationsarbetet fortgår och valutajusterad omsättning ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2020 minskade dock omsättningen med 15 procent och uppgick till 101 MSEK, Valutajusterat minskade omsättningen med 6 procent.

Återhämtningen har kommit längst i USA där omsättningen i lokal valuta växte med 6 procent. Flera av våra marknader i Asien, framförallt i Indien har drabbats av nya virusutbrott och restriktioner, vilket bromsade återhämtningen. Vår försäljning i Asien av både reagenser och instrument ligger väsentligt under normala volymer.

 

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK

101

BRUTTOMARGINAL

44,4 %

RÖRELSERESULTAT, MSEK

6.8

OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK

12.6

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

100 +

Länder

9 Miljarder SEK

Human- och veterinärmarknad

130 miljoner

Test per år