Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2023 jan-mar 2022 förändr. apr 22 - mar 23 apr 21 - mar 22 förändr.
USA 48,6 44,4 10 % 215,4 164,0 31 %
Asien 44,9 43,4 3 % 151,2 144,4 5 %
Östeuropa 8,8 16,7 −47 % 54,0 64,4 −16 %
Latinamerika 13,8 10,3 35 % 47,0 34,7 35 %
Västeuropa 9,2 8,2 11 % 42,9 33,0 30 %
Afrika / Mellanöstern 17,8 9,5 87 % 71,8 54,8 31 %
Summa 143,1 132,5 8 % 582,4 495,2 18 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 41,3 41,4 −0 % 159,6 155,6 3 %
Förbrukningsvaror egna instrument 61,7 53,9 15 % 248,9 205,6 21 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 29,5 27,6 7 % 134,4 98,4 37 %
Övrigt 10,7 9,6 11 % 39,4 35,7 11 %
Summa 143,1 132,5 8 % 582,4 495,2 18 %