Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q1 2023

DSC5200A (1)

Fortsatta resultatförbättringar

Försäljning och orderingång ökade under mars månad och vi levererar fortsatta resultatförbättringar. Jag är speciellt nöjd med att bruttomarginalen för koncernen fortsätter förbättras och att de effektiviseringar som initierades i början av året resulterar i ett förbättrat bruttoresultat.

Vårt utökade samarbetsavtal med FujiFilm i Europa är lovande och ökar vår potential inom veterinärsegmentet. Under andra kvartalet kommer vi att lansera en ny veterinärprodukt.  

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
143.1
BRUTTOMARGINAL
46.2
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
12.1
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
-9

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 8 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

200
+

distributörer i 100 länder

8
MILJARDER SEK

Adresserbar marknad Human

150
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.