Jesper Söderqvist  
VD och koncernchef
+46 (0)70-689 05 90
jesper.soderqvist@boule.com

Jan Benjaminson                
CFO
+46 (0)70-666 93 88
jan.benjaminson@boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e maj 2023 kl. 07:30 CET.

Senast uppdaterad: 2023-04-24 19:16:15 av Nils Romberg