Noter till resultat- och balansräkning

Not 5 Valutakurser


Ladda ned Excel

     
Genomsnittliga väsentliga valutakurser Jan-mar 2023 Jan-mar 2022 Jan-dec 2022
EUR 11,20 10,48 10,63
USD 10,43 9,35 10,12
RUB 0,14 0,11 0,15
       
Balansdagens väsentliga valutakurser Jan-dec 2023 Jan-dec 2022 Jan-dec 2022
EUR 11,28 10,34 11,13
USD 10,35 9,26 10,44
RUB 0,13 0,10 0,15
       
       
       
       
       
   

Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.