Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 förändr. jan-sep 2022 jan-sep 2021 förändr. okt 21-
sep 22 (R12)
okt 20-
sep 21 (R12)
förändr. (R12)      
USA 39,3 37,9 4 % 129,6 108,9 19 % 173,3 137,9 26 %      
Asien 38,0 30,2 26 % 113,0 81,8 38 % 152,5 110,2 38 %      
Östeuropa 16,2 14,4 13 % 46,6 42,2 10 % 65,5 52,9 24 %      
Latinamerika 9,3 8,4 11 % 37,3 29,3 27 % 45,4 34,3 32 %      
Västeuropa 9,9 6,5 54 % 27,6 21,3 30 % 38,5 31,9 21 %      
Afrika / Mellanöstern 12,9 14,4 −11 % 44,8 39,5 13 % 63,9 48,5 32 %      
Summa 125,6 111,8 12 % 398,9 323,1 23 % 539,2 415,7 30 %      
                         
Nettoomsättning per produkt, MSEK                        
Instrument 34,9 33,6 4 % 122,4 103,9 18 % 167,2 134,9 24 %      
Förbrukningsvaror egna instrument 57,3 48,5 18 % 167,5 133,8 25 % 227,2 174,3 30 %      
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 18,8 20,8 −9 % 73,7 58,5 26 % 99,8 71,5 40 %      
Övrigt 14,6 8,9 64 % 35,2 26,8 31 % 45,0 35,0 28 %      
Summa 125,6 111,8 12 % 398,9 323,1 23 % 539,2 415,7 30 %