Presentation av delårsrapport
VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten via Teams. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen hålls på engelska.

Tid: kl 10:00 den 10 november 2022

Vänligen följ denna länk för att delta!

Senast uppdaterad: 2022-10-27 13:06:13 av Alexander Paziraei