Jesper Söderqvist  
VD och koncernchef
+46 (0)70-689 05 90
jesper.soderqvist@boule.com

Annette Colin                
CFO
+46 (0)70-319 06 76
annette.colin@boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e november 2022 kl. 07:30 CET.

Senast uppdaterad: 2022-11-07 13:00:18 av Nils Romberg