Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q3 2022

Jesper

Utmanande tredje kvartal

Omsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 126 MSEK, justerat för valuta minskade omsättningen med 8,1 procent. Minskningen förklaras av utmanande marknadsförhållanden samt brist på elektronikkomponenter för produktion av instrument under juli och augusti som vi inte lyckades återhämta i september. 

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
125.6
BRUTTOMARGINAL
40.7
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
3.6
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
-15.8

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

100
+

Länder

9
MILJARDER SEK

Human- och veterinärmarknad

140
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.