Noter till resultat- och balansräkning

Not 5 Valutakurser


Ladda ned Excel

Genomsnittliga väsentliga valutakurser Jan-sep 22 Jan-sep 21 Jan-dec 2021  
EUR 10,53 10,15 10,14  
USD 9,92 8,48 8,58  
RUB 0,14 0,11 0,12  
         
Balansdagens väsentliga valutakurser Jan-sep 22 Jan-sep 21 Jan-dec 2021  
EUR 10,92 10,20 10,23  
USD 11,12 8,79 9,04  
RUB 0,20 0,12 0,12  

Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för Rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden för Rubeln.