Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 förändr. apr 20-
mar 21 (R12)
apr 19-
mar 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 33,0 34,5 −4,4 % 126,8 145,0 −12,5 %
Asien 20,3 29,4 −30,9 % 95,0 144,1 −34,1 %
Östeuropa 13,4 18,1 −26,2 % 50,4 74,0 −31,9 %
Latinamerika 13,2 12,5 6,0 % 33,6 43,9 −23,5 %
Västeuropa 7,5 9,5 −21,3 % 34,1 37,0 −7,7 %
Afrika / Mellanöstern 13,2 14,3 −7,9 % 42,8 54,6 −21,7 %
Summa 100,6 118,4 −15,0 % 382,7 498,7 −23,2 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 34,5 36,4 −5,1 % 118,8 169,1 −29,8 %
Förbrukningsvaror egna instrument 41,7 54,5 −23,5 % 166,9 216,3 −22,8 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 13,9 16,6 −16,5 % 59,7 67,3 −11,3 %
Övrigt 10,5 10,9 −3,4 % 37,3 45,9 −18,7 %
Summa 100,6 118,4 −15,0 % 382,7 498,7 −23,2 %