Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 förändr. jan-sep 2021 jan-sep 2020 förändr. okt 20-
sep 21 (R12)
okt 19-
sep 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 37,9 32,3 17% 108,9 99,4 10% 137,9 135,8 2%
Asien 30,2 25,9 16% 81,8 75,6 8% 110,2 118,8 -7%
Östeuropa 14,4 12,6 14% 42,2 44,5 -5% 52,9 59,8 -12%
Latinamerika 8,4 7,8 7% 29,3 28,0 5% 34,3 39,2 -12%
Västeuropa 6,5 9,7 -33% 21,3 25,5 -16% 31,9 36,0 -11%
Afrika / Mellanöstern 14,4 10,5 38% 39,5 34,8 14% 48,5 47,6 2%
Summa 111,8 98,8 13% 323,1 307,8 5% 415,7 437,1 -5%
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 33,6 29,7 13% 103,9 89,7 16% 134,9 134,3 0%
Förbrukningsvaror egna instrument 48,5 43,4 12% 133,8 139,2 -4% 174,3 196,2 -11%
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 20,8 16,0 29% 58,5 49,6 18% 71,5 64,8 10%
Övrigt 8,9 9,7 -8% 26,8 29,4 -9% 35,0 41,8 -16%
Summa 111,8 98,8 13% 323,1 307,8 5% 415,7 437,1 -5%