Jesper Söderqvist  
VD och koncernchef
+46 (0)70-689 05 90
jesper.soderqvist@boule.com

 

Christina Rubenhag               
CFO
+46 (0)70-546 72 22
christina.rubenhag@boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november kl. 08:30 CET.

Senast uppdaterad: 2022-03-14 12:18:38 av Alexander Paziraei