Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q3 2021

Fortsatt återhämtning och välfylld orderbok

Vi har sett en fortsatt återhämtning i marknaden, och under tredje kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen av både försäljning och orderingång. Omsättningen var 112 MSEK vilket är 13 procent mer än samma period föregående år. Jämfört med andra kvartalet 2021 ökade försäljningen av förbrukningsvaror med 11 procent.

Tillväxten i instrumentförsäljning kom framförallt från Asien och Afrika. Förbrukningsvaror är ökande eller stabila, förutom några länder i Sydostasien där försäljningen minskade på grund av utökade pandemirestriktioner. I Indien ökade försäljning av förbrukningsvaror med hela 91 procent jämfört med föregående år. Vår OEM-affär fortsätter utvecklas positivt och ökar med 44 procent.

 

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK

112

BRUTTOMARGINAL

44,7 %

RÖRELSERESULTAT, MSEK

13.0

OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK

10,6

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet hade 2019 ett uppskattat marknadsvärde på dryga 6 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderades till ca 2,6 miljarder SEK.

100 +

Länder

9 Miljarder SEK

Human- och veterinärmarknad

130 miljoner

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.