Presentation av delårsrapporten
VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapport via Teams. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen hålls på engelska.

Tid: kl. 09.00 den 10 november 2021

Vänligen följ denna länk för att delta!

Senast uppdaterad: 2022-03-07 11:40:06 av Alexander Paziraei