Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Intäkter per region och produkt


Ladda ned Excel

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 förändr. jan-sep 2021 jan-sep 2020 förändr. okt 20-
sep 21 (R12)
okt 19-
sep 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 37,9 32,3 17 % 108,9 99,4 10 % 137,9 135,8 2 %
Asien 30,2 25,9 16 % 81,8 75,6 8 % 110,2 118,8 −7 %
Östeuropa 14,4 12,6 14 % 42,2 44,5 −5 % 52,9 59,8 −12 %
Latinamerika 8,4 7,8 7 % 29,3 28,0 5 % 34,3 39,2 −12 %
Västeuropa 6,5 9,7 −33 % 21,3 25,5 −16 % 31,9 36,0 −11 %
Afrika / Mellanöstern 14,4 10,5 38 % 39,5 34,8 14 % 48,5 47,6 2 %
Summa 111,8 98,8 13 % 323,1 307,8 5 % 415,7 437,1 −5 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 33,6 29,7 13 % 103,9 89,7 16 % 134,9 134,3 0 %
Förbrukningsvaror egna instrument 48,5 43,4 12 % 133,8 139,2 −4 % 174,3 196,2 −11 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 20,8 16,0 29 % 58,5 49,6 18 % 71,5 64,8 10 %
Övrigt 8,9 9,7 −8 % 26,8 29,4 −9 % 35,0 41,8 −16 %
Summa 111,8 98,8 13 % 323,1 307,8 5 % 415,7 437,1 −5 %